HR EN

Jedinstvena
pravna podrška

“U želji da našim strankama pružimo jedinstvenu pravnu podršku, pored kontinuiranog stjecanja znanja i iskustva surađujemo s kolegama drugih struka, a sve sa ciljem da na cjelovit način pomognemo u rješavanju situacije koja nam je povjerena. Ukoliko je za rješenje neke situacije potrebno uključiti i kolege drugih struka to ćemo u potrebnoj mjeri omogućiti stranci.”

Tu smo zbog vas

Naše poslovne aktivnosti uključuju

ŠKROBOT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o. vodeći računa o potrebama svojih stranaka grupira usluge koje su od interesa za građanstvo i one koje su od interesa za gospodarstvo.

Nudimo spektar usluga za

Ugovaranje

Našim strankama prilikom ugovaranja pružamo podršku:

 • sudjelovanja u pregovorima
 • savjetovanja o pravnim pitanjima vezanim za konkretni pravni posao
 • upućivanjem na pravne posljedice pravnog posla koji se želi sklopiti
 • sastavljanja potrebnih ugovora
 • pregleda ponuđenih ugovora od suprotne ugovorne strane


Detaljnije

Naplata potraživanja

Našim strankama vezano za naplatu potraživanja pružamo usluge:

 • savjetovanja o načinima osiguranja ispunjenja ugovorenog
 • pripreme instrumenata osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice, ugovora o zalogu, ovršne klauzule unutar ugovora i drugo)
 • zastupanja u ovršnim postupcima i parnicama radi naplate
 • sudjelovanje u stečajnim postupcima i predstečajnim postupcima radi naplate tražbine


Detaljnije

Zemljišno knjižno pravo

U zemljišnoknjižnim predmetima pružamo slijedeće usluge:

 • analiza aktualnog stanja nekretnine u katastru i zemljišnim knjigama
 • sastav i pregled ugovora o kupoprodaji i zalaganju nekretnina
 • upis u zemljišne i druge javne knjige
 • druga pravna podrška pri prometu nekretnina (optimiziranje porezne obveze, prijava režijskih troškova, primopredaja nekretnina...)


Detaljnije

Radno pravo

Iz područja radnog prava pružamo slijedeće usluge:

 • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora kao i svih drugih akata kojima se regulira radnopravni odnos
 • savjetovanje pri izboru zaposlenika i ostvarenja poticaja kod zapošljavanja
 • izradu pravilnika o radu i drugih općih akata s područja radnog prava
 • prevenciju radnih sporova
 • pokretanje i sudjelovanje u radnim sporovima


Detaljnije

Obiteljsko i nasljedno pravo

S osobitom pažnjom vodeći računa o interesima naših stranaka, pružamo im slijedeće usluge:

 • sastavljanja predbračnog odnosno bračnog ugovora
 • pokretanje brakorazvodnih parnica
 • uređivanje odnosa roditelja i djeteta
 • uređenje imovinskih odnosa u vezi s rastavom braka (utvrđivanje i raspodjela bračne stečevine, alimentacija)
 • sastavljanja isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovor o doživotnom i dosmrtnom  uzdržavanju)
 • sudjelovanja u ostavinskim postupcima, prikupljanje podataka o imovini ostavitelja


Detaljnije

Prekršaji

Naša aktivnost prvenstveno je usmjerena prema prevenciji nastanka prekršajne odgovornosti, no ukoliko dođe do prekršajnog postupka zastupati ćemo interese naše stranke. Iz tog razloga naše aktivnosti u ovom području su:

 • savjetovanje i tumačenje propisa s ciljem prevencije prekršajnih sankcija
 • zastupanje u prekršajnim postupcima


Detaljnije

Ugovaranje

Našim strankama prilikom ugovaranja pružamo podršku:

 • sudjelovanja u pregovorima
 • savjetovanja o pravnim pitanjima vezanim za konkretni pravni posao
 • upućivanjem na pravne posljedice pravnog posla koji se želi sklopiti
 • sastavljanja potrebnih ugovora
 • pregleda ponuđenih ugovora od suprotne ugovorne strane

Detaljnije

Trgovačko pravo

našim strankama uz redovite poslove vezane za ugovaranje pružamo i usluge:

 • outsourcing pravnih poslova
 • sastavljanja tipskih ugovora potrebnih u redovitom poslovanju
 • optimiziranje ugovornih obveza u odnosu na porezne propise
 • poslove due diligencea,

Detaljnije

Pravo trgovačkih društava

U interesu stranaka, koristeći sva znanja i iskustva iz ovog područja pružamo slijedeće usluge:

 • pripreme dokumentacije potrebne za osnivanje trgovačkog društva, kao i pripreme dokumentacije za sve kasnije statusne promjene
 • uređenja odnosa društva i uprave
 • pripremanja dokumentacije koja prati stjecanje trgovačkih društava, odnosno poslovnih udjela, povezivanje trgovačkih društava kroz konzorcije, komore i druge oblike udruživanja
 • savjetovanja i sudjelovanja u pregovorima o svim pitanjima vezanim za osnivanje, stjecanje, promjene i prestanak trgovačkih društava

Detaljnije

Naplata potraživanja

Našim strankama vezano za naplatu potraživanja pružamo usluge:

 • savjetovanja o načinima osiguranja ispunjenja ugovorenog
 • pripreme instrumenata osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice, ugovora o zalogu, ovršne klauzule unutar ugovora i drugo)
 • zastupanja u ovršnim postupcima i parnicama radi naplate
 • sudjelovanje u stečajnim postupcima i predstečajnim postupcima radi naplate tražbine

Detaljnije

Zemljišno knjižno pravo

U zemljišnoknjižnim predmetima pružamo slijedeće usluge:

 • analiza aktualnog stanja nekretnine u katastru i zemljišnim knjigama
 • sastav i pregled ugovora o kupoprodaji i zalaganju nekretnina
 • upis u zemljišne i druge javne knjige
 • druga pravna podrška pri prometu nekretnina (optimiziranje porezne obveze, prijava režijskih troškova, primopredaja nekretnina...)

Detaljnije

Property Management

Usluge koje pružamo iz ovog područja su:

 • ispitivanje boniteta najmoprimca odnosno zakupoprimca
 • sastavljanje ugovora o najmu i zakupu
 • kontrola ispunjenja ugovornih obveza
 • evidencija i raspodjela režijskih te drugih pripadajućih troškova
 • briga o naplati ugovornih obveza, pokretanje eventualnih postupaka za naplatu i iseljenje
 • ugovaranje čišćenja objekata i održavanja okoliša
 • ugovaranje održavanja objekta
 • ugovaranje osiguranja nekretnina

Detaljnije

Radno pravo

Iz područja radnog prava pružamo slijedeće usluge:

 • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora kao i svih drugih akata kojima se regulira radnopravni odnos
 • savjetovanje pri izboru zaposlenika i ostvarenja poticaja kod zapošljavanja
 • izradu pravilnika o radu i drugih općih akata s područja radnog prava
 • prevenciju radnih sporova
 • pokretanje i sudjelovanje u radnim sporovima

Detaljnije

Prekršaji

Naša aktivnost prvenstveno je usmjerena prema prevenciji nastanka prekršajne odgovornosti, no ukoliko dođe do prekršajnog postupka zastupati ćemo interese naše stranke. Iz tog razloga naše aktivnosti u ovom području su:

 • savjetovanje i tumačenje propisa s ciljem prevencije prekršajnih sankcija
 • zastupanje u prekršajnim postupcima

Detaljnije

Jedinstvena pravna podrška

Spremni smo pomoći u uređenju Vaše situacije, bez obzira na njezinu složenost. Ukoliko je pritom potrebno angažirati osobe drugih struka rado ćemo Vam pomoći u njihovom odabiru, a kako...

Pročitajte više

Mirenje (Medijacija)

Kada je to od interesa za stranku, pomažemo joj da na brz i efikasan način potraži izlaz iz neželjene situacije putem mirenja (medijacije). ŠKROBOT & PARTNERI odvjetničko...

Pročitajte više

Sudski tumač

Cjelovito pružanje pravne podrške zahtijeva i kvalitetne prijevode pravnih dokumenata na druge jezike ili sa drugih jezika. Vodeći računa o potrebama stranaka po potrebi organiziramo...

Pročitajte više

Naše znanje, iskustvo, energija

na raspolaganju su našim strankama

Oliver Škrobot

Odvjetnik, partner i direktor u ŠKROBOT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o.

Pogledaj profil

Marina Biondić

Odvjetnik i partner u ŠKROBOT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o.

Pogledaj profil

Obratite nam se s povjerenjem

Vaše pitanje rado ćemo razmotriti i povratno Vam se javiti

Samim postavljanjem pitanja ne nastaje nikakva obveza za Vas

Unesite kod za provjeru