HR EN

Naše odvjetničko društvo

Prilagođavamo se potrebama naših stranaka bez obzira da li dolaze iz gospodarstva ili građanstva.

ŠKROBOT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o. osnovali su 2008. godine odvjetnici koji su do tada radili u gospodarstvu ili za gospodarstvo.

Od prvog dana rada pružamo svojim strankama cjelovitu uslugu, vodeći računa o njihovim interesima.

Objektivnim sagledavanjem situacije u kojoj se nalazi naša stranka, u prilici smo joj dati  kvalitetan savjet za rješenje njenog konkretnog problema.

Prilagođavamo se potrebama naših stranaka bez obzira da li dolaze iz gospodarstva ili građanstva.

U dosadašnjem radu pružili smo pravnu podršku brojnim gospodarskim subjektima koji se bave raznovrsnim poslovima poput trgovine (automobila, investicijske opreme, tekstila i drugoga), građevinarstva, komercijalnog i tehničkog upravljanja poslovnim objektima, upravljanja stambenim zgradama, poljoprivrede i šumarstva, cestovnog transporta, špedicije..., i to u svim pitanjima koja su bila od interesa za njihovo poslovanje.

Istodobno smo pružili i pravnu podršku brojnim građanima iz područja prava kojima se naše društvo bavi, poput radnih odnosa, nasljeđivanja, stjecanja nekretnina, ovrha, obiteljskih odnosa i drugoga.

 

Našu poslovnu aktivnost sagledavamo kao:

  • prevenciju sporova, pregovaranje, posredovanje i mirenje;
  • ugovaranje;
  • savjetovanje o pravnim propisima, izradu pravnih mišljenja;
  • zastupanje pred sudovima i drugim tijelima, u parničnim, izvanparničnim, prekršajnim i upravnim postupcima;
  • cjelovit i kvalitetan outsourcing pravnih poslova, osobito u malim i srednjim poduzećima