HR EN

Usluge

Naše znanje, iskustvo i energiju stavljamo na raspolaganje našim strankama kroz široki spektar pravnih usluga.

Sudski tumač

Cjelovito pružanje pravne podrške zahtijeva i kvalitetne prijevode pravnih dokumenata na druge jezike ili sa drugih jezika.
Vodeći računa o potrebama stranaka po potrebi organiziramo prijevode na strane jezike.

Prethodni Sljedeći
Kontaktirajte nas

Unesite kod za provjeru