HR EN

Usluge

Naše znanje, iskustvo i energiju stavljamo na raspolaganje našim strankama kroz široki spektar pravnih usluga.

Property Management

Property management predstavlja skup usluga kojima se optimizira upravljanje nekretninom, sa osnovnim ciljem - naplata zakupnine, odnosno najamnine i svih pripadajućih troškova vezanih za nekretninu koja je dana u zakup, odnosno najam.

U tom smislu važno je s kime će se ugovoriti najam odnosno zakup, kako će se urediti međusobna prava i obveze, kako će se osigurati ispunjenje ugovorenog, ali i kontrola svih preuzetih obveza od strane zakupnika odnosno najmoprimca.

Redovit posao property managementa je i uredna evidencija i raspodjela troškova, kao i sustavna briga oko ispunjenja svega što je ugovoreno od strane osoba koje se brinu o higijeni i tehničkoj ispravnosti objekta.

Usluge koje pružamo iz ovog područja su:

  • ispitivanje boniteta najmoprimca odnosno zakupoprimca
  • sastavljanje ugovora o najmu ili zakupu
  • kontrola ispunjenja ugovornih obveza
  • evidencija i raspodjela režijskih, te drugih pripadajućih troškova
  • briga o naplati ugovornih obveza, pokretanje eventualnih postupaka za naplatu i iseljenje
  • ugovaranje čišćenja objekata i održavanja okoliša
  • ugovaranje održavanja objekta
  • ugovaranje osiguranja nekretnina
Prethodni Sljedeći
Kontaktirajte nas

Unesite kod za provjeru