HR EN

Usluge

Naše znanje, iskustvo i energiju stavljamo na raspolaganje našim strankama kroz široki spektar pravnih usluga.

Radno pravo

Radnopravna tematika pored toga što je opterećena svakodnevnim političkim prijeporima, u stvarnom životu u bitnome je opterećena egzistencijalnim pitanjima.

Složenost radnopravnog odnosa nije jednoznačna. Kvaliteta radnog odnosa bitna je za obje ugovorne strane. Podjednako i  za radnika i za poslodavca.

U poželjnim radnim odnosima ciljevi se nerijetko poklapaju - za rad dobiti dogovorenu plaću, za dogovorenu plaću dobiti dogovoreni rad; osigurati kontinuitet radnog mjesta i napredovanja, zadržati kvalitetnog radnika omogućavajući mu kontinuitet radnog mjesta i napredovanje.

Kada izostanu poželjni radni odnosi u primjenu dolaze propisi i ugovori koji su regulirali radni odnos. Zato je važno prilikom zasnivanja radnog odnosa povesti računa kako o sadržaju ugovora o radu, tako i o sadržaju općih akata poslodavca kojima se regulira radni odnos.

Iz područja radnog prava pružamo slijedeće usluge:

  • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora kao i svih drugih akata kojima se regulira radnopravni odnos
  • savjetovanje pri izboru zaposlenika i ostvarenja poticaja kod zapošljavanja
  • izradu pravilnika o radu i drugih općih akata s područja radnog prava
  • prevenciju radnih sporova
  • pokretanje i sudjelovanje u radnim sporovima
Prethodni Sljedeći
Kontaktirajte nas

Unesite kod za provjeru